Uitbreiding ondersteuningspakket ondernemers

Het kabinet heeft dinsdag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf(BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een […]

Herziening omzetbelasting op jongvee en melkkoeien

Voor (landbouw)ondernemers, waaronder melkveehouders, die ervoor hadden gekozen om onder de landbouwregeling vrijgesteld van omzetbelasting te presteren, was de omzetbelasting op opfokkosten van jongvee niet aftrekbaar. Ondernemers kunnen de eerder niet genoten aftrek van omzetbelasting op de opfokkosten van jongvee alsnog herzien op het moment dat het vee als bedrijfsmiddel, dus als melkkoe, in gebruik […]

Een menselijker belastingsysteem

In een column in de januari-editie van Belasting Magazine maakte ik mij hard voor het benoemen van een staatssecretaris met fiscale kennis. Op 28 januari vond het debat plaats met minister Hoekstra over het splitsen van de Belastingdienst en het benoemen van meer dan één staatssecretaris. Ik had niet het idee dat mijn column op […]

Voorwaarden NOW-regeling bekend

De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend. UWV streeft ernaar dat werkgevers vanaf vandaag (6 april) een aanvraag kunnen indienen. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten. Werkgevers die gedurende 3 maanden minstens 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart […]

Veertig procent zzp’ers laat overheidssteun liggen

Ongeveer veertig procent van zzp’ers hoeft geen beroep te doen op de aangeboden overheidssteun in verband met de coronacrisis. Zo’n 11% van de zzp’ers weet nog niet of het nodig zal zijn om gebruik te maken van de regeling. Dit blijkt uit onderzoek van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Inkomensondersteuning of goedkope lening Er hebben […]

Belastingdienst versoepelt regeling voor betalingsuitstel

De Belastingdienst heeft de regeling voor betalingsuitstel versoepeld en vereenvoudigd. Het aanvragen wordt makkelijker voor alle ondernemers, die in de problemen komen door de coronacrisis. De regeling geldt bovendien voor meer belastingen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Online formulier voor uitstel Voor het aanvragen van betalingsuitstel […]

VEB vraagt bedrijven openheid over impact coronacrisis

De Vereniging Effecten Bezitters (VEB) wil bij de publicatie van de halfjaarcijfers openheid over de impact van de coronacrisis. De vereniging vraagt om een verklaring van accountants over de levensvatbaarheid van ondernemingen. Het is één van de vijf maatregelen die de VEB de komende tijd voorlegt aan bedrijven met aandeelhouders. Toewijding aandeelhouders en ondernemingen De […]