Opnieuw berispingen KPMG-accountants van Imtech

De accountants van KPMG zijn tekort geschoten bij de controle van de boekhouding van Imtech. Volgens de curatoren zijn de tekortschietende accountants een deel van de oorzaak. Zij hebben dan ook de accountantskamer, die optreedt als tuchtrechter, gevraagd om de Imtech-accountants te beoordelen. Fundamentele beginselen Het faillissement van het installatiebedrijf in 2015 geldt als een […]

Pilot webmodule van start

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is vorige week online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Deze pilot webmodule is anoniem en er kunnen in deze fase geen rechten aan worden ontleend. […]

Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Het gaat om 70 aangiftes. De TVL regeling is bedoeld voor MKB bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze regeling is onderdeel […]

Stichting en vpb: niet zo eenvoudig als het lijkt

In de praktijk is vaak onbekend dat stichtingen onderworpen kunnen zijn aan de vennootschapsbelasting. Bestuurders van een stichting nemen vaak het standpunt in dat hun stichting niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, omdat de stichting in de praktijk geen winstoogmerk heeft en volgens de statuten die ook niet mogen hebben. Deze misvatting leidt in de […]

Gedupeerden toeslagenaffaire doen aangifte

Twintig gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen vijf (oud-) bewindslieden. Volgens hun advocaat zijn zij schuldig aan ambtsmisdrijf. Knevelarij De aangifte is gedaan tegen Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken), Tamara van Ark (Medische Zorg), Menno Snel (voormalig staatssecretaris van financien) en Lodewijk Asscher (voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De […]

Accountantskamer wil verplichte bijscholing

De Accountantskamer wil accountants kunnen verplichten zich te laten bijscholen. Waarschuwingen, berispingen en schorsingen brengen niet altijd het gewenste effect. Punitieve maatregelen Sandra Schreuder, voorzitter van de Accountantskamer, legt uit in het FD: ‘We kunnen nu alleen punitieve maatregelen opleggen, van waarschuwing tot een doorhaling van tien jaar. Maar het zou mooi zijn als we […]

WKR in 2021: dit verandert er voor jouw klanten

Waar je klanten in 2020 te maken kregen met een verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis, wordt dit in 2021 weer teruggedraaid. De twee schijven binnen de vrije ruimte die in 2020 zijn ingevoerd, blijven dit jaar wel bestaan. De vrije ruimte van de WKR voor de […]

Klachten over hoge accountantskosten vanwege corona

Ondernemers zijn niet blij met de hoge kosten van een accountantsverklaring of derdenverklaring. Die verklaring is nodig op de NOW-steun te verantwoorden. Ook MKB-Nederland krijgt signalen van ondernemers over de dure controle voor de NOW-steun. Maar hoeveel mag zo’n derdenverklaring kosten? Klachten over hoge kosten Het FD citeert twee ondernemers waarvan een zo’n € 28.000 […]

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. De Eerste Kamer stemde eerder al in met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd en de […]