Weer een negatieve beoordeling voor de accountancysector

Het imago van accountants was al niet fantastisch. Maar het donderdag gepubliceerde AFM rapport doet er een schepje bovenop. De toezichthouder heeft de prestaties van vijf middelgrote kantoren bekeken, die samen goed zijn voor een marktaandeel van 16%. Twee van de vijf zakten geheel door het ijs. Van de veertien controledossiers scoorden twaalf een onvoldoende. […]

Duizenden geupeerden meer in Toeslagen affaire

De rekening van het wanbeleid bij de Belastingdienst Toeslagen zal voor een flinke rekening zorgen. Dat is de uitkomst van het onderzoek onder leiding van oud-minister Piet-Hein Donner naar de zogenoemde CAF 11-zaak. De fiscus heeft niet alleen in de 300 bekende gevallen onbehoorlijk gehandeld. Donner rekent op duizenden gedupeerden meer. Institutionele vooringenomenheid Of de […]

Europees Hof maakt nieuwe stap in uitholling dividendbelasting

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een Duitse pensioenfondsen zaak zou een flinke tegenvaller voor de Nederlandse schatkist kunnen betekenen. Mogelijk krijgen pensioenfondsen miljoenen aan betaalde dividendbelasting terug in de Europese Unie. Het is niet de eerste keer dat het Europees Hof van Justitie zich uitspreekt tegen de heffing. Strijdig met vrij […]

Belasting- en premiedruk afgelopen jaren weer opgelopen

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens is de afgelopen jaren weer opgelopen. Hoewel het verschil tussen 2017 en 2018 gering is, is toch een stijgende lijn te herkennen. In 2016 was de druk 37,7 procent en in 2018 is deze opgelopen tot 38,5 procent. De hogere inkomensgroepen […]

Jaarlijks €13 miljard witgewassen in Nederland

Nederland blijkt minder populair als doorvoerland van crimineel geld dan werd gedacht. Ieder haar wordt voor €13 miljard aan crimineel geld witgewassen in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Brigitte Unger van de Universiteit van Utrecht. 1,6% van het bbp Unger is witwasexpert en kreeg voor het onderzoek toegang tot onder andere transactiemeldingen […]

Inschrijving in UBO-register verplicht in 2020

Als gevolg van Europese regels zijn vanaf 2020 ondernemingen verplicht hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een UBO-register in te schrijven. Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen. Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het handelsregister UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’. Dit is […]

Introductie voorwaardelijke bronbelasting effectief tegen omsluizen

Een voorwaardelijke bronbelasting zal helpen tegen het omsluizen van geldstromen via Nederland. Een analyse van het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat er minder rente- en royaltystromen via Nederland naar laagbelastende landen zullen gaan. Ook zullen er minder omgesluisde geldstromen Nederland binnenkomen. Nederland verdwijnt daardoor uit de top 5 van doorsluislanden. Maatregel tegen treaty shopping […]

Departementale werkgroep adviseert eenvoudiger toeslagenstelsel

Het toeslagenstelsel kan veel eenvoudiger worden gemaakt, maar dat gaat ten koste van maatwerk en snelheid. Dat is de conclusie van een interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar mogelijke verbeteringen. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft het rapport Eenvoud of maatwerk naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van Financiën gaf ruim een jaar geleden opdracht voor […]