Aanpak belastingontduiking bedrijven in het buitenland

De overheid pakt belastingontduiking en zwartsparen in het buitenland aan. Daarom wisselt de Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van de internationale verdragen Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) en Common Reporting Standard (CRS). De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. 

Verbeteringen in accountancy laten op zich wachten 

Marlies de Vries en Chris Fonteijn kregen als kwartiermakers toekomst accountancysector de taak om verbeteringen binnen de accountancysector aan te jagen. Maar het regent nog niet echt complimenten voor de sector. Het vierde voortgangsrapport is dan ook wederom kritisch. Vooral het tempo waarin de sector zich verbetert laat te wensen over. 

Nieuwe vermogensbelasting ongunstig voor woningeigenaren

Het ziet er naar uit dat woningeigenaren de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting in de portemonnee gaan voelen. Met name de vervijfvoudiging van het eigenwoningforfait en de afbouw van de hypotheekrenteaftrek doen de kosten flink stijgen. Dat blijkt uit berekeningen die het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) in opdracht van De Telegraaf maakte. Het plan […]

Omstreden meewerkaftrek is eigenlijk ouderwets

Sinds de invoering in 1985 is de fiscale tegemoetkoming voor partners die zonder daar loon voor te ontvangen meewerken in de onderneming van de wederhelft. Het was lange tijd heel normaal voor echtgenotes om mee te werken in de zaak zonder dat daar een vergoeding tegenover stond. Toch bestaat de zogenaamde meewerkaftrek nog altijd, ondanks […]

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

premium artikel Wetsvoorstel herziening bedrag ineens De verhoogde pensioendatum is niet voor alle beroepen haalbaar. Om deze reden is gezocht naar mogelijkheden die een deelnemer aan een pensioenregeling meer keuzevrijheid geeft bij aanwending van zijn pensioen of waardoor deze eerder met pensioen kan gaan. Dit artikel gaat in op de regelgeving die jij kan gebruiken […]

Uitstel UBO-registratie een mogelijkheid

Het dreigende omzetverlies bij financiële instellingen vanwege de achterstanden op het UBO-register bij de Kamer van Koophandel (KvK) zorgt nog steeds voor onvrede. Het ministerie van Financiën is inmiddels bereid de invoering van het register nogmaals uit te stellen, maar alleen wanneer de KvK er niet in slaagt het register op tijd bij te werken.

Leuker kunnen we het niet maken, of toch wel? 

De slogan die de Belastingdienst gebruikte tussen 1993 en 2019 blijkt niet (meer) te kloppen. Uit onderzoek blijkt dat belasting heffen wel degelijker leuker kan worden gemaakt. Wanneer zowel bij het beleid als in de uitvoering meer wordt gekeken naar gedragseconomische inzichten kan het belastingmoraal worden verbeterd. 

Private equity krijgt voorlopig gelijk bij Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken in het voordeel van het private equityfondsen in een zaak tegen de fiscus. De Belastingdienst kreeg aanvankelijk gelijk toen ze renteaftrek weigerde bij eerdere overnames van brillenketen Hans Anders en koffie- en snoepautomatenexploitant Autobar. Volgens de hoogste belastingrechter deed de fiscus dit om de verkeerde reden, zo blijkt uit […]

Het regent klachten over de BelastingTelefoon

De Belastingdienst is slecht bereikbaar. De klachten over de BelastingTelefoon stromen binnen. Wie het lukt om binnen een halfuur een medewerker te spreken hoort bij de lucky few. Meer dan een uur in de wacht is eerder regel dan uitzondering. Bovendien wordt de verbinding na lang wachten dikwijls verbroken. De Nationale Ombudsman heeft de fiscus […]