Zorgen bij accountants over onvolledige duurzaamheidsverslagen

Accountants maken zich zorgen over de goedkeuring van duurzaamheidsverslagen van grote bedrijven in de komende jaren, omdat deze bedrijven niet tijdig voldoen aan nieuwe Europese regels. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt dit signaal serieus en overweegt extra onderzoek en mogelijke sancties. Een ‘verklaring met een beperking’ kan ertoe leiden dat bedrijven extra aandacht krijgen […]

Hervorming opleiding van accountant heeft prioriteit

Het hervormen van de opleiding van accountants is cruciaal om op langere termijn de kwaliteit van hun dienstverlening te verhogen, zo luidt een van de voornaamste aanbevelingen van de kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn. Gedurende een periode van drieënhalf jaar hebben zij, op verzoek van het ministerie van Financiën, de accountancysector onderzocht en […]

Accountants starten discussie over geheimhoudingsplicht

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft aangegeven open te staan voor discussie over verdere aanpassingen van de wijze waarop accountants omgaan met vertrouwelijkheid. Deze week publiceerde de beroepsorganisatie het consultatiedocument “Geheimhouding ontrafeld,” opgesteld door een projectgroep onder leiding van oud-advocaat Hendrik Jan Biemond. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tot 22 december te reageren op […]