NOW-controle leidt tot veel correcties

De controle van aanvragen van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) kost veel tijd en leidt tot veel correcties. Dat geldt onder meer voor bedrijven die deel zijn van een groter concern, voor inschattingen van het omzetverlies en bij het gebruik van meerdere steunmaatregelen, meldt de Accountant. Speciale teams voor NOW-controles De meeste accountantskantoren […]

CPB: Kleine toename investeringen door BIK

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) leidt tot een beperkte toename en verschuiving van bedrijfsinvesteringen. De toename is groter dan bij alternatieve regelingen, zoals een verlaging van de verhuurderheffing. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) in opdracht van het ministerie van Financiën. Vergelijking BIK met vier alternatieven Het CPB vergeleek de verwachte […]

NOB dringt aan op heroverweging aanpassing verschoningsrecht

Om het minder gemakkelijk te maken voor belastingplichtigen om informatie achter te houden voor de Belastingdienst heeft het kabinet het wetsvoorstel ‘Aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht’ ingediend. De wijziging is onderdeel van het pakket dat toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes in 2017 samenstelde in reactie op de Panama Papers. Uitzondering en verduidelijking Het wetsvoorstel moet […]

Vijlbrief neemt onrust weg omtrent btw over de bpm

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief schrijft in zijn reactie op een aantal gestelde Kamervragen dat het niet de bedoeling is om voortaan btw over de bpm te heffen. Er was ophef ontstaan nadat er berichten verschenen in de media over het fors duurder worden van personenauto’s door voorgestelde wijzigingen in het Belastingplan 2021. Doorlopende post […]

Streep door renteaftrek in private-equitystructuur

De Belastingdienst is door het gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld in een geschil over de aftrek van rente in verband met de verwerving van een Nederlandse retailketen door een aantal private-equityfondsen. De zaak gaat over een aantal private-equityfondsen (investeringsfondsen die buiten de beurs om bedrijven opkopen) en pensioenfondsen, die via een Luxemburgse tussenholding […]

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling te streng volgens KPMG

Het Nederlandse regime bij bedrijfsopvolging is rigide vergeleken met andere Europese landen. Nederlanders die een bedrijf erven zijn weliswaar deels vrijgesteld van erf- en schenkbelasting maar krijgen wel te maken met strenge eisen van de Belastingdienst. Zoals een verbod om de eerste jaren een joint venture aan te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG […]

Interne memo toeslagenaffaire genegeerd

De top van de Toeslagen afdeling van de Belastingdienst kreeg al in maart 2017 het advies om een groep gedupeerde ouders te compenseren. Omdat de dienst verkeerd zou hebben gehandeld bij het stopzetten van de toeslagen. Na aandringen van Pieter Omtzigt stuurde staatssecretaris van Financiën Alexandra Van Huffelen dinsdag de onthullende interne memo naar de […]

De fiscale invloed van algoritmes

Onlangs oordeelde de Spaanse Hoge Raad dat de bezorgers van ‘Glovo’, een organisatie die vergelijkbaar is met Deliveroo, moeten worden aangemerkt als schijnzelfstandigen. De rechtsverhouding die tussen Glovo en de bezorgers (riders) bestaat is een arbeidsrelatie, aldus de zeventienkoppige vierde kamer van het ‘Tribunal Supremo’. Het betreft een zaak die was aangespannen door een ‘rider’, […]

Opsteller boekhoudregels IFRS wil groene standaarden

De internationale opsteller van boekhoudregels IFRS Foundation wil behalve financiële ook groene standaarden opstellen. Daarmee moet een eind komen aan de wildgroei van initiatieven. Experts zijn positief en critici vinden het allemaal nog wat te voorzichtig. Iedereen is het in ieder geval eens: de International Accounting Standards Board (IAB) moet een groen zusje krijgen. Groene […]

Grootste pensioenfondsen vrezen kortingen

Waarschijnlijk zullen de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PFZW, toch de pensioenen moeten verlagen. De financiële positie van de fondsen is nog onvoldoende hersteld. Daarom is de kans op kortingen in het komende jaar reëel. Voor het ambtenarenfonds ABP zou dat zo’n 15 euro netto minder per maand kunnen betekenen. Onzekere tijden De beleggingen […]