Vertrouwen in de toekomst

De plannen die met Prinsjesdag gepresenteerd waren, boden weinig inspiratie tot het schrijven van een column. Het demissionaire kabinet liet de belangrijkere onderwerpen over aan het volgende kabinet. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III worden nu wel rigoureuze plannen gepresenteerd onder het motto: ‘vertrouwen in de toekomst’.