Verbeteringen in accountancy laten op zich wachten 

Marlies de Vries en Chris Fonteijn kregen als kwartiermakers toekomst accountancysector de taak om verbeteringen binnen de accountancysector aan te jagen. Maar het regent nog niet echt complimenten voor de sector. Het vierde voortgangsrapport is dan ook wederom kritisch. Vooral het tempo waarin de sector zich verbetert laat te wensen over.