Nextens release notes 1 april: 4 nieuwe rekentools

Deze release van Nextens borduurt voort op de maart-release door vier Nextens Rekentools toe te voegen. Deze keer zijn het: Kantonrechtersformule, Minimumloon, Waardebepaling aandelen en Woning ondernemer in gemengd gebruik. Hiermee komt het totale aantal Nextens Rekentools uit op zevenendertig. Daarnaast kunnen voor de volgende Nextens Rekentools de meeste velden automatisch worden ingevuld: Kantonrechtersformule, Minimumloon, […]

Coronapauze voor zzp’ers met een hypotheek

Er komen duizenden verzoeken binnen bij hypotheekverstrekkers van ondernemers die om uitstel van betaling vragen. Vooral de kleine zelfstandigen kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Hypotheekverstrekkers kwamen twee weken geleden met de mogelijkheid om een ‘coronapauze’ in te lassen. Drie maanden uitstel Het verschil in de hoeveelheid van aanvragen per verstrekker is aanzienlijk. ABN […]

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Met de maatregel Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) hebben uw klanten, onder wie zzp’ers, een betere kans hun bedrijf voort te zetten. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op 2 voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, speciaal gemaakt voor de […]

Jasper Wesseling wordt directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën

Jasper Wesseling wordt de nieuwe directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Als directeur-generaal Fiscale Zaken wordt Wesseling verantwoordelijk voor het beleid van het belastingstelsel en douanewetgeving. Ook is de directeur-generaal Fiscale Zaken opdrachtgever van de Belastingdienst. Jasper Wesseling Wesseling is sinds oktober 2017 directeur Algemene Fiscale Politiek en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken […]

Faciliteiten DGA bij financiële problemen corona

Financiële problemen door uitbraak coronavirus? De Belastingdienst geeft de ondernemer extra ademruimte! En de DGA dan? De uitbraak van het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Inmiddels zijn er verschillende noodmaatregelen ingevoerd en aangekondigd. Deze maatregelen moeten burgers, zzp’ers en werkgevers de nodige ademruimte verschaffen. Onderdeel van deze maatregelen betreffen (heffings- en) invorderingsfaciliteiten en zien […]

Communicatie Accountantskamer moet duidelijker

Uitspraken van de Accountantskamer kunnen duidelijker. De beslissingen van de tuchtrechters zijn soms lastig te volgen. Dat blijkt uit annotaties bij de beslissingen van het college. De uitspraken moeten in duidelijkere taal worden opgeschreven schrijft voorzitter Sandra Schreuder in het verschenen jaarverslag van de Accountantskamer. Doorlooptijd Natuurlijk zijn er veel regels en vaktechniek rondom accountancy. […]

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden zijn de mogelijkheden van exportkredietverzekeringen verruimd. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Andere maatregelen Naast verruiming van de exportkredietverlening hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken om in Europees verband te werken aan onder […]

Dropshipping en BTW

Dropshipping is booming business. Menig jongere heeft inmiddels de studie of baan ingeruild voor de exploitatie van lucratieve webwinkels. Dat de BTW-aspecten voor deze online in- en verkopen niet voor iedereen even duidelijk zijn, blijkt wel uit de vele discussies hierover op diverse internetfora. Bovendien wijzigt de Europese BTW-wetgeving voor e-commerce met ingang van 1 […]

Noodloket coronacrisis open voor ondernemers

Het Noodloket voor de coronacrisis is geopend. Ondernemers in een aantal sectoren kunnen vanaf vandaag gebruik maken van het Noodloket oftewel de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVIC 19 (TOGS). Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hebben dat bekend gemaakt. Eenmalige tegemoetkoming De regeling voorziet in een eenmalige tegemoetkoming […]

CPB: Recessie is onvermijdelijk

De coronacrisis resulteert hoe dan ook in een recessie. In het beste geval is er in het derde kwartaal van dit jaar al sprake van economisch herstel, in het slechtste geval duurt het herstel tot de tweede helft van 2021. Dat blijkt uit vier verschillende scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB) voor de impact van […]