Ontslagen EY-partner verliest opnieuw

De zelfbenoemde klokkenluider Wouter van Gelderen heeft opnieuw verloren in zijn strijd tegen zijn ex-werkgever EY. De ontslagen EY-partner stelt dat advocatenkantoor Van Doorne als advocaat van EY onrechtmatig heeft gehandeld na zijn klokkenluidersmelding. Bovendien zouden de advocaten hebben aangestuurd op zijn ontslag. De rechtbank in Amsterdam oordeelt echter dat niets van deze beschuldigingen is gebleken.