Coronazaken: Accountantskamer bereidt zich voor

De Accountantskamer voorspelt extra tuchtzaken vanwege de coronacrisis. Vooral de verantwoording van coronasteunmaatregelen kunnen tot meer tuchtklachten leiden.

Accountant verplicht

Alle ondernemers die bij het UWV een aanvraag voor coronasteun hebben ingediend van € 100.000 of meer zijn verplicht een accountant in te schakelen. Dit zal leiden tot meer aanvragen, meer werk voor accountants en meer kans op corona-gerelateerde tuchtprocedures bij de Accountantskamer. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voorspelt dat de eerste ronde NOW-steun al neerkomt op 15.000 aanvragen, goed voor € 4,8 miljard loonsteun, schrijft het FD.

De Accountantskamer krijgt jaarlijks zo’n 160 tuchtklachten binnen. Door de steunmaatregelen en verplichte controleverklaring door een accountant verwacht de Accountantskamer dit jaar extra zaken. Berichten uit de accountantsbranche ondersteunen deze verwachting.

Drukmiddel

De Accountantskamer denkt dat klachten vooral binnen zullen komen van ondernemers die nog nooit met een accountant hebben gewerkt, dat nu vanwege de coronasteun wel moeten doen, en het vervolgens niet eens zijn over de verklaring. De ondernemer zou dan een klacht in kunnen dienen in de hoop dat de accountant de verklaring alsnog aftekent. Volgens de Accountantskamer speelt er al langer een trend waarbij tuchtklachten gebruikt worden door ondernemers als drukmiddel.

De Accountantskamer breidt in voorbereiding haar teams uit en tracht de kennis rondom de nieuwe steunmaatregelen onder accountants te verhogen. Het belang van goede kennis onder accountants voor ondernemers is al gebleken. Een restauranthouder zijn aanvraag voor loonsubsidie werd recent door het UWV afgewezen. De ingehuurde accountant had een fout gemaakt. De rechtbank oordeelde dat dit voor rekening en risico van de ondernemer is.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

  • Vond u dit bericht waardevol?

Share this post