Belastingvoordeel voor kloosterlingen bij giften

Kloosterlingen die de gelofte van armoede afleggen en hun inkomen afstaan aan hun kloostergemeenschap hebben recht op giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Dit meldt de Belastingdienst in een recente publicatie. De hoogte van de aftrek hangt af van de kosten voor levensonderhoud, onderdak en zorg die de gemeenschap voor haar leden maakt.