7 tips voor een optimale IB-aangifte 2020

2020 was een bewogen jaar. Een tsunami aan corona maatregelen, lockdowns en steunpakketten volgden elkaar op. Daardoor gebeurde er ook veel op belastinggebied. Met deze 7 tips zorg jij voor een optimale IB-aangifte 2020!

Steunmaatregelen voor ZZP’ers

ZZP’ers konden in 2020 van verschillende tegemoetkomingen en steunmaatregelen gebruik maken om de coronacrisis door te komen. Steunmaatregelen zoals de TOGS-regeling (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) hadden als doel de onderneming van de ZZP’er door de crisis te loodsen. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) daarentegen was gericht op het ondersteunen van geraakte ZZP’ers en hun inkomen boven het sociaal minimum houden.

Met oog op dit onderscheid, zijn de TOGS en TVL onbelast in de aangifte IB 2020. Dit waren immers subsidies om noodgedwongen sluiting van het bedrijf tegen te gaan. Deze tegemoetkoming geef je op in de aangifte inkomstenbelasting 2020 van de klant onder de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’.

De Tozo is als persoonlijke uitkering, eveneens meeste andere uitkeringen, wel belast en telt mee in het inkomen. Let hier dus goed op en vraag indien nodig de afrekening op bij de gemeente waar de klant gevestigd is. De gemeente keert de Tozo subsidie uit.

Voor-ingevulde aangifte

De voor-ingevulde aangifte is op te vragen bij de Belastingdienst. Dat is handig want dan weet je gelijk wat de Belastingdienst al weet van jouw klant. De voor-ingevulde aangifte is vooral handig als leidraad en moet nog wel goed gecheckt worden!

Op de voor-ingevulde aangifte vind je onder anderen:

 • Loongegevens en ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen op het loon;
 • Socialezekerheidsuitkeringen van uitkeringsinstanties en gemeenten, pensioenen en lijfrenten en de ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen;
 • Gegevens rond de eigen woning zoals eigenwoningwaarde (WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2019), eigenwoningleningen (doorgaans hypothecaire bankleningen), betaalde hypotheekrente in 2020 en de stand van de eigenwoningleningen ultimo 2020;
 • Bankrekeningen, beleggingen die bij effectenrekeningen bij banken worden aangehouden.

Optimaliseer Box 3 voor de klant

Het heffingsvrij vermogen in box 3 bedraagt in 2020 € 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 met fiscaal partner. Verdeel het vermogen voordelig over fiscale partners. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Het kan bijvoorbeeld voordelig zijn om box-3 inkomen toe te schrijven aan de minstverdienende partner. Ook, mits van toepassing, kan het voordelig zijn om de waardering van verhuurd vastgoed van de klant na te lopen. Die kan soms te hoog zijn.

Het vermogen omvat onder anderen:

 • De (gezamenlijk) bezittingen minus de schulden;
 • Het (gezamenlijke) heffingsvrij vermogen.
 • De (gezamenlijke) grondslag sparen en beleggen;

Als de klant in BOX3 toch boven de heffingsvrijevoet komt, dan kan het interessant zijn om een deel van het vermogen te beleggen of om te zetten in bezittingen waarvoor fiscale tegemoetkomingen gelden, zoals groene beleggingen. Het kan ook interessant zijn om bij de klant na te lopen of ze een studieschuld hebben. Die is vaak ook aftrekbaar.

Tegemoetkoming urencriterium voor zelfstandigen

Om aanspraak te maken op verschillende zelfstandige ondernemersaftrekken moet de klant normaal aan een urencriterium voldoen van 1225 uur per jaar. Dat komt neer op ongeveer 24 uur per week.

Door corona mogen alle zelfstandigen tussen 1 maart 2020 en 1 oktober 2020 ervan uitgaan dat zij ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed. Ook bij minder dan 24 uur in deze periode mag de klant gebruik maken van de verschillende aftrekposten, zoals:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Aftrek Speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek
 • Starteraftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Oudedagsreserve

Vraag uitstel van belastingbetaling aan

Het betalen van belasting kan door de coronacrisis tijdelijk uitgesteld worden voor de klant.

Het kabinet heeft de uitstelregeling van belastingen verlengd tot 1 juli 2021. De belastingen hoeft de klant dan niet direct te betalen, maar worden laten via een terugbetalingsregeling betaald. De terugbetalingsregeling van de uitgestelde belasting start op 1 oktober 2021 en loopt over 36 maanden, tegen 0.01% rente. Ook als de klant al eerder uitstel heeft gekregen kun je deze nogmaals aanvragen voor de latere datum.

Let op, de overheid verlengt de uitgestelde belastingregeling met elke lockdown. Bij een nieuwe lockdown zal de datum verschuiven en kun je opnieuw voor de klant uitstel aanvragen voor deze latere datum. Er moet wel gewoon op tijd aangifte gedaan worden. Tot 8 mei 2021 kun je hier, apart van de uitgestelde belastingbetaling, ook uitstel voor aanvragen tot 1 september 2021.

Middelingsregeling bij een lager inkomen

Als je klant in 2020 lagere omzet/ winst draait kunnen zij middelen met 2018. Je gebruikt dan de Middelingsregeling IB. Middeling kan een manier zijn om belastingteruggaaf te krijgen bij een sterk wisselend inkomen uit een onderneming of woning, bijvoorbeeld vanwege het coronavirus.

Je berekent voor de aangifte het gemiddelde inkomen van de klant over drie aaneengesloten jaren. Dat levert bij wisselende inkomsten vaak een lager belastingtarief op en heeft de klant mogelijk zelfs recht op een teruggaaf.

Als laatste een tip voor 2021

Verwacht je klant een lagere winst in 2021? Vraag dan alvast een nieuwe voorlopige aanslag aan voor een lager maandbedrag.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

 • Vond u dit bericht waardevol?

Share this post